Kielitöitä omalla kielellä

[Varoitus. Tämä kirjoitus saattaa hehkua intoa ja ylpeyttä.]

Lähetin jo alkuvuodesta irtisanoutumisilmoituksen esimiehelleni Helsinkiin. En siis ole palaamassa Suomeen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaan, josta kuvittelin jääväni aikanaan eläkkeelle. Äidinkielenopettajalle muutto pois Suomesta oli vähän epäkäytännöllinen valinta, mutta unelmatyöpaikan tilalle tuli uusi unelma. Olin täynnä intoa, kun vuosi sitten aloitin työn Etäkoulu Kulkurissa, eikä into ole laantunut.

LentopostiEtäkoulu Kulkuri on ulkosuomalaisten lasten peruskoulu, joka toimii verkossa. Oppilaat opiskelevat yleensä suomen kieltä ja kirjallisuutta tai suomea toisena kielenä, mutta monella on opinto-ohjelmassaan myös muita aineita. Periaatteessa Kulkurissa voi opiskella kaikkia peruskoulun aineita, ja osa oppilaista ei käykään mitään muuta koulua.

Työ ei ole aina helppoa. On vaikea saada vuorovaikutusta oppilaiden kanssa ja kesken toimimaan, kun elämme eri aikavyöhykkeillä ja eri puolilla maailmaa. Toisaalta oppilaitteni kielelliset taidot ja kieliympäristötkin ovat hyvin erilaisia. Yksi on muuttanut pois Suomesta vuosi sitten; toinen ei ole asunut koskaan Suomessa. Yhden koti on asuinympäristöstä huolimatta täysin suomenkielinen; toisen kodissa puhutaan kahta tai useampaa kieltä. 

Etäkoulussa on myös hyvät puolensa. Verkossa opiskellessa vapaamatkustaminen ei ole vaihtoehto. Katson kaikki oppilaiden tekemät tehtävät ja joistakin annan huolellisen palautteen. Päiväkoulun isoissa oppilasryhmissä voi takarivin tyyppi ottaa rennommin, mutta verkossa jokainen on eturivissä. Välillä tuntuu siltä, että nyt pystyn hahmottamaan ja suunnittelemaan oppilaiden oppimisprosesseja paremmin kuin koskaan koulutyössä. Nautin siitä, että saan oppia uutta ja kehittää opetusta yhdessä mielettömän taitavien ja motivoituneiden työkavereiden kanssa.

Suomalaisessa työpaikassa suomeksi työskenteleminen ei juuri edistä integroitumistani saksalaiseen yhteiskuntaan, mutta ainakin saan hyödyntää koulutustani ja koen tekeväni jotain aidosti tärkeää – oman viihtymiseni kannalta työn vaikutus on siis valtava! Sama koskee oppilaitani. Vaikka asuinmaassa on tärkeää osata asuinmaan kieltä, on kotikielen opiskelulla merkitystä niin identiteetin kuin kognitiivisten kykyjenkin kannalta.

P.S. Tietääkö joku, onko ulkosaksalaisille lapsille olemassa vastaavanlaista verkkokoulua?

Mainokset